VITÍN A DALŠÍ ZANIKLÉ OBCE PO DESETI LETECH

 

Oprava značení 26. 7. 2014

 

 

Kompletně zničené značení na jaře 2014 opravíme! Tak přísaháme!

Turistická stezka po zaniklých obcích pod Bukovou Horou

(Zubrnice – Malé Březno)

 

Zeleně značená cesta začíná u autobusové zastávky na návsi v Zubrnicích, stoupá přes zaniklou samotu Mauerschin na hřeben Bukové hory do zaniklé obce Velké Stínky a odtud po vrstevnici do zaniklé obce Stará Homole, kolem zbytku thunovské lesovny do zaniklé obce Vitín a odtud přes zaniklou samotuTscherlaken do Malého Března. Samoty Mauerschin a Tscherlaken nikdy neměly české názvy.

 

Turistická cesta Zubrnice – Malé Březno vznikla jako praktický výsledek semináře studentů Filozofické fakulty UJEP, oboru kulturně historická regionalistka, kteří ve spolupráci s Archivem města Ústí nad Labem prostudovali dostupné historické dokumenty, navrhli trasu, zajistili patřičná povolení a provedli značení cesty. UJEP bude tuto trasu využívat i pro další praktickou výuku studentů oboru historie při zaměřování pozůstatků osídlení v terénu a studium rozsahu hospodářských zemědělských systémů a dále studentům životního prostředí pro zkoumání spontánního vlivu přírody na zahlazování stop lidské činnosti v krajině.

 

Trasa měří 11 km a vede náročnějším kopcovitým terénem po dlouho neužívaných lesních cestách a pěšinách. Není vhodná pro kočárky a cyklisty.

 

Cesta je lépe schůdná ve směru od Zubrnic.